Anonim

Strøm

Strøm

Fødevaresikkerhed

Opfattelse af risici og fødevaresikkerhed: hvad synes de europæiske forbrugere? Niveau for fødevaresikkerhed i Europa Fra hvidbogen om fødevaresikkerhed til dags dato Kontroller i Europa og i Italien "Officiel kontrol" -kontrol Selvorganisering af det officielle fødevarekontrolsystem i Italien Mærkning Fødevaretilsætningsstoffer EU-godkendte fødevaretilsætningsstoffer Plantebeskyttelsesmidler (eller pesticider eller pesticider) Ernæringsmærkning Ernæringssikkerhed Madsikkerhed i hjemmet
 • Opfattelse af risici og fødevaresikkerhed: hvad synes de europæiske forbrugere?
 • Fødevaresikkerhedsniveau i Europa
 • Fra hvidbogen om fødevaresikkerhed til i dag
 • Kontrol i Europa og Italien
 • Selvbeherskelse
 • "Officiel kontrol"
 • Organisering af det officielle fødevarekontrolsystem i Italien
 • Mærkning
 • Madtilsætningsstoffer
 • EU-godkendte fødevaretilsætningsstoffer
 • Plantebeskyttelsesmidler (eller pesticider eller pesticider)
 • Ernæringsmærkning
 • Ernæringssikkerhed
 • Fødevaresikkerhed i hjemmet

Selvbeherskelse

Systemet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) er blevet introduceret i lovgivningen i mange lande og er blevet overtaget af Den Europæiske Union og i Italien. Anvendelsen af ​​HACCP stammer fra behovet for at garantere sundheden af ​​fødevarepræparater ved at ændre deres tilgang, dvs. overføre fra en kontrol på det færdige produkt til en kontrol af produktionsprocessen i hver af dets faser, idet det identificerer de risici, der kan påvirke fødevaresikkerheden og gennemførelse af forebyggende foranstaltninger for at holde dem under kontrol. Det er derfor virksomheden selv, der skal vurdere farerne, estimere risiciene og etablere foranstaltninger til forebyggelse af hygiejne og sundhedsmæssige problemer.

I HACCP-konceptet betyder fare noget, der er uacceptabelt, fordi det kan gøre en mad usikker for mennesker og forårsage skade for forbrugeren. En fare kan derfor være et biologisk middel (mikroorganismer eller deres toksiner), kemiske (kræftfremkaldende stoffer, pesticider, hormoner, antibiotika, tungmetaller, hvis de er til stede i uacceptable mængder) eller fysiske (fremmedlegemer som sten, knogler, glas) til stede i mad, men også dens tilstand eller karakteristik, for eksempel den forkerte opbevaringstemperatur. Med risiko menes sandsynligheden for, at faren vil opstå; dette udtryk henviser derfor til et statistisk datum. Lederen af ​​fødevareindustrien skal identificere enhver fase, der kan vise sig kritisk for fødevaresikkerheden og sikre, at passende identifikationsprocedurer identificeres, anvendes, vedligeholdes og opdateres ved hjælp af principperne i HACCP-systemet, som er en lovlig forpligtelse.

Principperne, hvorpå udviklingen af ​​en HACCP-plan bygger, er som følger:

 • analyse af potentielle risici for fødevarer;
 • identifikation af de punkter, hvor risici kan forekomme
 • beslutninger, der skal træffes vedrørende de identificerede kritiske punkter;
 • identifikation og anvendelse af kontrol- og overvågningsprocedurer for kritiske punkter;
 • periodisk gennemgang af hver proces og aktiviteten af ​​risikoanalyse, kritiske punkter og kontrol- og overvågningsprocedurer.

Ud over HACCP er der andre kvalitetskontrolsystemer, der garanterer produktsikkerhed, f.eks. God fremstillingspraksis (GMP), som inkluderer behandlingsbetingelser og procedurer, der baseret på lang erfaring, er bevist at tilbyde konsistente standarder for kvalitet og sikkerhed eller kvalitetssikring. Overholdelse af standarderne, der er etableret af International Standards Organization (ISO 9000) og den europæiske standard (ES 29000), sikrer, at fødevareindustrien, cateringfirmaer og andre virksomheder, der er relateret til sektoren, overholder etablerede og vidt dokumenterede procedurer. Effektiviteten af ​​disse programmer analyseres regelmæssigt af eksterne eksperter.

I forordning (EF) 852/2004 om fødevareprodukters hygiejne fremhæves nogle grundlæggende principper:

 • fødevaresikkerhed skal garanteres langs hele fødevarekæden (fra gård til bord), inklusive primærproduktion;
 • hovedansvaret for sikkerhed ligger hos fødevarevirksomhedsoperatøren, der skal overholde de generelle hygiejnekrav;
 • koldkæden skal altid respekteres for fødevarer, der ikke kan opbevares ved stuetemperatur under sikre forhold, især for frosne;
 • selvkontrolprocedurer baseret på HACCP-principper skal altid anvendes;
 • principperne i manualerne om god hygiejnepraksis skal anvendes på alle niveauer i fødekæden;
 • mikrobiologiske kriterier skal bestemmes på grundlag af den videnskabelige risikovurdering;
 • Endelig skal der være fleksibilitet (til produktion, transformation og distribution af traditionelle produkter, for små virksomheder og for dem, der opererer i områder, der er præget af geografiske begrænsninger).

I forordning (EF) 882/2004 om officiel kontrol med det formål at kontrollere overholdelsen af ​​foder- og fødevarelovgivningen og dyresundhed og velfærd fremhæves følgende principper:

 • habilitet og kontrol af effektivitet
 • regelmæssighed af kontroller, der skal stå i forhold til risikoen
 • gennemførelse af kontrol på grundlag af dokumenterede procedurer;
 • koordinering af de forskellige myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af ​​kontrollen
 • kontrolens fuldstændighed og udtømmende karakter, som inkluderer undersøgelse af selvkontrolprocedurer; inspektion af planter, råvarer, halvfabrikata, stoffer i kontakt med fødevarer, rengørings-, vedligeholdelses- og pesticidprodukter og -processer, hygiejniske forhold; GMP (Good Manufacturing Practice), GHP (Good Hygienic Practice), korrekt landbrugspraksis, HACCP; undersøgelse af skriftligt materiale og andre optagelser.

Gå tilbage til menuen