Anonim

Strøm

Strøm

Fødevaresikkerhed

Opfattelse af risici og fødevaresikkerhed: hvad synes de europæiske forbrugere? Niveau for fødevaresikkerhed i Europa Fra hvidbogen om fødevaresikkerhed til dags dato Kontroller i Europa og i Italien "Officiel kontrol" -kontrol Selvorganisering af det officielle fødevarekontrolsystem i Italien Mærkning Fødevaretilsætningsstoffer EU-godkendte fødevaretilsætningsstoffer Plantebeskyttelsesmidler (eller pesticider eller pesticider) Ernæringsmærkning Ernæringssikkerhed Madsikkerhed i hjemmet
 • Opfattelse af risici og fødevaresikkerhed: hvad synes de europæiske forbrugere?
 • Fødevaresikkerhedsniveau i Europa
 • Fra hvidbogen om fødevaresikkerhed til i dag
 • Kontrol i Europa og Italien
 • Selvbeherskelse
 • "Officiel kontrol"
 • Organisering af det officielle fødevarekontrolsystem i Italien
 • Mærkning
 • Madtilsætningsstoffer
 • EU-godkendte fødevaretilsætningsstoffer
 • Plantebeskyttelsesmidler (eller pesticider eller pesticider)
 • Ernæringsmærkning
 • Ernæringssikkerhed
 • Fødevaresikkerhed i hjemmet

Kontrol i Europa og Italien

For at holde fødevarehygiejnen under kontrol er flere love vedtaget. I Italien er den første konsoliderede sundhedslov fra 1890, og andre bestemmelser er fulgt gennem årene. I øjeblikket kræver fødevaresektorens kompleksitet et lige så komplekst kontrolsystem. Aktiviteterne i forbindelse med officiel kontrol er blevet harmoniseret mellem Unionens medlemsstater med en ny fællesskabsregulering, der giver ansvaret for alle operatører i fødevareforsyningskæden, fra primær landbrugsproduktion til endelig distribution og til forbrugeren, herunder catering.

Den generelle tilgang til hygiejnekontrol er ændret. Indtil 1970 tog de statslige sundhedsmyndigheder (læger, ASL-veterinærer, NAS) sig for det. Derefter (1990-2000) blev princippet om produktionsansvar indført gennem selvkontrol.

Den første lovgivningsmæssige retsakt, der redesignede hele Fællesskabets juridiske rammer, var forordning (EF) 178/2002, som fastlægger de generelle principper og krav i fødevarelovgivningen.

I 2004 blev der med den nye europæiske lovgivningsmæssige ramme indført et sæt regler, kaldet 'hygiejnepakke', som introducerer et grundlæggende koncept: fødevarehygiejne kontrolleres ikke længere ved at holde fødevarer under kontrol, men produktionsprocessen. Hygiejnepakken indeholder hovedsageligt 4 lovtekster:

 • forordning (EF) 852/2004 om fødevareprodukters hygiejne
 • Forordning (EF) 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for fødevarer af animalsk oprindelse
 • Forordning (EF) 854/2004 om særlige regler for tilrettelæggelse af officiel kontrol med produkter af animalsk oprindelse bestemt til konsum
 • Forordning (EF) 882/2004 om officiel kontrol med henblik på at verificere overholdelse af foder- og fødevarelovgivningen og dyresundheds- og velfærdsregler.

Til hygiejnepakken tilføjes foranstaltninger, der regulerer individuelle aspekter af fødevareproduktionen, såsom forordning (EF) nr. 2073/2005 om de mikrobiologiske kriterier, der gælder for fødevarer.

Gå tilbage til menuen